<--Previous  Up  Next-->

003-PL-Tabebuia impetignosa